Koolitused

Meie matemaatika koolitused on praktilised, tõenduspõhised ja mitmetahulised. Näeme haridust tervikuna, mille üks osa on matemaatika. Lisaks metoodilistele võtetele jagame oma mõtteid ka vaimse ja sotsiaalse õpikeskkonna kujundamisest.

OSKUSTE LABORi koolitused on praktilised
PRAKTILINE
Koolitustel saad kasulikke meetodeid ja töövahendeid, mida oma õpilastega hiljem tundides kasutada.OSKUSTE LABORi koolitused on tõenduspõhised
TÕENDUSPÕHINE
Koolitustel jagatavad meetodid on tundides läbi proovitud ja häid tulemusi saavutanud.MITMETAHULINE
OSKUSTE LABORi koolitused on mitmetahulised

Koolituste ülesehitus on vaheldusrikas ning suunab muutusele nii mõtteviisis kui tundide ülesehituses.