Projektõppe võimalused II ja III kooliastme matemaatika tundides

Kuidas viia läbi mõtestatud projekte II ja III kooliastme matemaatika tundides? Kuidas siduda matemaatika õpitulemusi projektõppesse? Milliseid huvitavaid võimalusi pakub II ja III kooliaste projektõppeks?


Koolituse "Projektõppe võimalused II ja III kooliastme matemaatika tundides" läbinud õppija:
1) teab ajakohastatud matemaatika ainekava erinevusi võrreldes hetkel kehtiva versiooniga;
2) oskab planeerida eesmärgistatud ja mitmekesiseid matemaatikatunde pikemaks perioodiks;
3) leiab koostöös erinevaid võimalusi II ja III kooliastme õpitulemuste sidumiseks projektõppesse;
4) analüüsib projektõppe kitsaskohti ja leiab nendele lahendusi.

Ootame koolitusele matemaatikat õpetavaid õpetajaid. Ühepäevane koolitus (kogumaht on 7 ak/h) toimub auditoorse tööna.
Koolituse maksumus on 105 €, sisaldades õppematerjali, kohvipause ja lõunasööki. Koolituse läbimisel väljastatakse osalejale tõend.

Koolitajad on Kadri Saaremaa ja Silvia Pajus.
Õppekavad on leitavad siit: õppekava ja õppekava