Projektõppe võimalused II kooliastme matemaatika tundides

Kuidas viia läbi mõtestatud projekte II kooliastme matemaatika tundides? Kuidas siduda matemaatika õpitulemusi projektõppesse? Milliseid huvitavaid võimalusi pakub II kooliaste projektõppeks?


Koolituse "Projektõppe võimalused II kooliastme matemaatika tundides" läbinud õppija:
1) teab ajakohastatud matemaatika ainekava erinevusi võrreldes hetkel kehtiva versiooniga;
2) oskab planeerida eesmärgistatud ja mitmekesiseid matemaatikatunde pikemaks perioodiks;
3) leiab koostöös erinevaid võimalusi II kooliastme õpitulemuste sidumiseks projektõppesse;
4) analüüsib projektõppe kitsaskohti ja leiab nendele lahendusi.

Ootame koolitusele matemaatikat õpetavaid õpetajaid. Ühepäevane koolitus (kogumaht on 7 ak/h) toimub auditoorse tööna.
Koolituse maksumus on 105 €, sisaldades õppematerjali, kohvipause ja lõunasööki. Koolituse läbimisel väljastatakse osalejale tõend.
Koolitus toimub 05.01.2023 Tallinnas hotellis Hestia Europa, päev algab kell 9:30 ja lõpeb kell 16:00.

Koolitajad on Kadri Saaremaa ja Silvia Pajus.
Õppekava on leitav siit: õppekava