Matemaatilise mõtteviisi arendamine põhikoolis

Mis on matemaatiline mõtteviis? Miks on oluline tegeleda õpilaste matemaatilise mõtteviisiga? Kuidas muuta ülesandeid nii, et need arendaksid meie õpilaste mõtlemist veelgi?


Koolituse "Matemaatilise mõtteviisi arendamine põhikoolis" läbinud õppija:

1) teab ajakohastatud matemaatika ainekava erinevusi võrreldes hetkel kehtiva versiooniga;
2) oskab kasutada erinevaid meetodeid õpilaste matemaatilise mõtteviisi arendamiseks;
3) loob koostöiselt matemaatilist mõtteviisi arendavaid ülesandeid, mille abil saavutada õpieesmärke;
4) analüüsib matemaatilise mõtteviisi arendamise kitsaskohti ja leiab nendele lahendusi.

Ootame koolitusele matemaatikat õpetavaid õpetajaid. Ühepäevane koolitus (kogumaht on 7 ak/h) toimub auditoorse tööna.
Koolituse maksumus on 105 €, sisaldades õppematerjali, kohvipause ja lõunasööki. Koolituse läbimisel väljastatakse osalejale tõend.


Koolitajad on Kadri Saaremaa ja Silvia Pajus.
Õppekava on leitav siit: õppekava