Koolituskalender 2022/2023

Kui teil on huvi koolituse Matemaatilise mõtteviisi arendamine põhikoolis vastu, siis lisage end ootejärjekorda siin!
Koolitus toimub, kui huvilisi on vähemalt 15. Anname ootejärjekorras olijatele edasisit infot meili teel.
 Kui teil on huvi koolituse Projektõppe võimalused põhikooli matemaatika tundides vastu, siis lisage end ootejärjekorda siin!
Koolitus toimub, kui huvilisi on vähemalt 15. Anname ootejärjekorras olijatele edasisit infot meili teel.


Toimunud koolitused
16.08.2022 Projektõppe võimalusi II kooliastme matemaatika tundides Viljandi hotell Centrum
18.08.2022 Projektõppe võimalusi III kooliastme matemaatika tundides Tallinn hotell Hestia Europa
27.10.2022 Matematilise mõtteviisi arendamine põhikoolis Tartu Rakenduslik Kolledž
26.01.2023 Projektõppe võimalusi II ja III kooliastme matemaatika tundides Tartu Rakenduslik Kolledž
16.02.2023 Matemaatilise mõtteviisi arendamine põhikoolis Viljandi hotell Centrum
25.04.2023 Projektõppe võimalusi II ja III kooliastme matemaatika tundides  Tallinn hotell Hestia Europa