Lugemist


OSKUSTE LABORI koolituste materjal toetub teaduslikele uuringutele, millest olulisemad oleme siin välja toonud. Soovitame neid lugeda igal õpetajal, kes tahavad arendada oma õpetamismeetodeid.

Boaler, J. (2021). Piirideta mõistus. Õppida, juhtida ja elada tõketeta. Äripäev.


Boaler, J. (2016). Mathematical mindsets: Unleashing students' potential through creative math, inspiring messages and innovative teaching. Jossey-Bass.

Devlin, K. (2021). Matemaatikat tuleks õpetada kui mõtteviisi, mitte kui arvutamist. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 9(1), 6-32. https://doi.org/10.12697/eha.2021.9.1.02a
Dweck, C. (2017). Mõtteviis. Uutmoodi psühholoogia edu saavutamiseks.  Pegasus