Põhikooli lõpueksamiks harjutamine

ARVUTAMINE
Kirjalik arvutamine ratsionaalarvudega
Protsentarvutus
Statistika