Saame tuttavaks!


10 aasta jooksul matemaatikat õpetades oleme kogunud kokku tõhusad praktikad ning läbi
meie matemaatika koolituste saavad need jõuda iga Eesti lapseni.

Silvia Pajus
Silvia Pajus

Silvia on algatanud, juhtinud ja kaasalöönud erinevates hariduse uuendamise ja õppematerjalide loomise projektides nii kooli kui ka riiklikul tasandil.

Olulisemateks nendest on olnud statistika õppematerjalide loomine koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Inglismaal tegutseva tarvkvaraettevõttega Wolfram ning töö matemaatika ainekava arendamisel alates valdkonnapädevuse ja õpitulemuste ümbersõnastamisest kuni ainekava üldosa ajakohastamiseni. Lisaks sellele on Silvia tegutsenud nii alustavate kui ka juba kogenud õpetajate koolitamisega.

Silvia omab õpetaja tase 7 kvalifikatsiooni, bakalaureusekraadi loodusteadustes matemaatika erialal ja magistrikraadi ärijuhtimises.

Kadri Saaremaa

Kadri on tegutsenud üldhariduskoolis viimased 10 aastat ning saanud panustada haridusse erinevates rollides.

Tartu Forseliuse Koolis matemaatikaõpetaja, klassijuhataja ja arendusjuhina on tema südameasjaks olnud kooli kui kogukonnakeskuse loomine, õpilaste ennastjuhtivuse ning õpioskuste toetamine ja õpetajate professionaalne areng. Lisaks on Kadri panustanud matemaatika ainekava ajakohastamisse läbi piloteerimise ning matemaatika ainekava üldosa uuendamise. Arvestatav kogemus on koolis töötades tulnud ka õpetajate koolitamise ning seminaride juhtimisega.

Kadri omab õpetaja tase 7 kvalifikatsiooni,  bakalaureuse kraadi sotsiaalteadustes ning magistrikraadi ärijuhtimises.

MILLEGA TEGELEME?

 • matemaatika õpetamine II ja III kooliastmes

 • riikliku õppekava matemaatika ainekava arendamine

 • õpetajate professionaalse arengu toetamine

 • õpilase ennastjuhtivuse toetamine

 • õpetajate koolitamine

 • õppematerjalide loomine

KUS OLEME TEGUTSENUD?
 • üldhariduskoolid Tartu Forseliuse Kool ja Pärnu Mai Kool
 • tarkvaraettevõtted Wolfram ja Fox Solutions
 • kirjastus Maurus
 • SA Noored Kooli
 • Haridus - ja Teadusministeerium
 • Haridus- ja Noorteamet